O FIRMĚ

Ing. Miroslav Vosmík - Projekční a konstrukční kancelář Turnov

Profesní kariéra

Ing. Miroslav Vosmík

Narozen: r.1969
Studium: r.1984-r.1987: Gymnázium Turnov
r.1987-r.1992: ČVUT Praha, fakulta stavební, obor ASŘ
r.2009: autorizace ČKAIT v oboru pozemních staveb
Praxe: r.1993-r.1996: Šroubárna Turnov a.s. (výrobní podnik)
podnikový metrolog, strojní konstrukce a řízení jakosti

r.1996-r.2001 Design 4 v.o.s. Turnov (projekční kancelář)
projektant pozemních staveb

r.2002-r.2003 V&M s.r.o. Liberec (projekční kancelář)
projektant pozemních staveb

r.2003-r.2008 ONTEX CZ Turnov (výrobní podnik)
konstruktér – strojní konstrukce pro výrobní linky

r.2005-r.2008 činnost na živnostenský list formou VPP
projektant pozemních staveb, strojní konstruktér

r.2009 činnost na živnostenský list jako OSVČ