SLUŽBY

Ing. Miroslav Vosmík - Projekční a konstrukční kancelář Turnov

Profesní části projektu

Rozbalit vše | Sbalit vše

Kliknutím na nadpis zobrazíte další informace:

Návrh stavby

 • architektonické a dispoziční studie

Projekt stavby – stavební část

 • stavebně konstrukční část
 • statika
 • požárně-bezpečnostní řešení

Projekt stavby

 • technika prostředí staveb (technická zařízení budovy TZB)
 • zdravotně-technické instalace ZTI (vnitřní rozvody vody a kanalizace)
 • vytápění UT (kotelna, otopné soustavy, ohřev TUV)
 • vzduchotechnická zařizení VZT (větrání, klimatizace)
 • plynová odběrní zařízení POZ (vnitřní rozvody plynu)
 • elektroinstalace - silnoproud
 • elektroinstalace – slaboproud
 • měření a regulace MaR

Projekt stavby - venkovní objekty

 • komunikace, zpevněné plochy
 • sadové úpravy

Projekty inženýrských sítí (přípojek)

 • kanalizace
 • vodovod
 • plynovod
 • elektro

Průkaz energetické náročnosti budovy PENB

Doplňující části projektu (vstupní podklady pro zpracování projektu – dle potřeby)

 • radonový průzkum
 • inženýrsko-geologický průzkum
 • výškové a polohopisné zaměření stavby či pozemku
 • hydrogeologický průzkum
 • hluková studie
 • studie oslunění