Schůzky a návštěvy po předchozí domluvě Žižkova 81, 511 01 Turnov
Mobilní telefon +420 604 968 440
Email mv3174@seznam.cz

Projekce pozemních staveb

zpracování projektové dokumentace ve všech fázích projektování inženýrská činnost ve výstavbě autorský dozor stavby, technický dozor investora stavby koordinace souvisejících projekčních činností a prací poradenská a konzultační činnost […]

Obsah projektové dokumentace

Obsah projektové dokumentace je dán dle Vyhl.č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Návrh stavby architektonické a dispoziční studie – 2D, 3D Projekt stavby – stavebně konstrukční část architektonicko stavební […]

Konstrukce strojů a zařízení

zpracování výrobní a dílenské dokumentace pro stroje a strojní součásti zpracování výrobní a dílenské dokumentace pro ocelové a zámečnické konstrukce pomoc při výběru dodavatelské firmy a koordinace při […]

Úvodem

Projekční a konstrukční kancelář Ing. Miroslav Vosmík nabízí komplexní služby v oboru projektování pozemních staveb a v oboru konstrukce strojů a zařízení od roku 2005. Působnost – Turnov, Liberec, Hrádek nad Nisou, Mladá Boleslav, Jičín……

Ing. Miroslav Vosmík je autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb (viz autorizace) a je pojištěn pro případ odpovědnosti za škody ve smyslu zákona č.360/1992 Sb.

Rozsáhlejší zakázky jsou realizovány ve spolupráci s dalšími stavebně projekčními firmami či externími spolupracovníky v oblasti projekce.

Filosofie kanceláře:

Kvalitní služby a trvalá spokojenost zákazníků.
Individuální přístup ke každému zákazníkovi.
Kvalitní projekční a konstrukční dokumentace vyhovující zákazníkovi a odpovídající technickým standardům a zákonům ČR.